مشاهدة : 7060
النتائج 1 إلى 8 من 8

حبوب ميزيتانق بالرياض

حبوب ميزيتانق بالرياض حَبوب ميزتاَنق إلاَمريكية لِلتخسيس إلاَن وصول حَبوب ميزيِتاَنق meizitang إلاَمريكيه لِلتخسيس إلاَمِن ...
 1. طالب ابتدائي
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  حبوب ميزيتانق بالرياض

  حَبوب ميزتاَنق إلاَمريكية لِلتخسيس


  إلاَن وصول حَبوب ميزيِتاَنق meizitang إلاَمريكيه لِلتخسيس إلاَمِن وسد الشهِيه


  حبوب ميزيتانق بالرياض

  عِندما تكُون السمِنه عائق فِي حياتك وتمِنعك مِن التمتع بحياه صحيه

  وتجعلَكِ تكره نفسك وتتمِنى الحصول عَلى جسم اجمَل بِدون حرماَن أَو تعب
  هُنا تسِتطيع التفكير فِي ميزيِتاَنق لإنهُا تجمَع الخصائص إلاَمِنه فِي النزول بالَوزن تعَمل عَلى سدالشهِيه واحتراق السِعرات الحراريه فِي نفس الَوَقت
  الحَبوب عبارة عَن مركب طَبيعي 100% وهُو يعزز الشعور بالشبع  طَريقُة الإسِتخدَأَم
  كبَسولَه واحِده فَقط عَلى الريق مَع كُوبيِن مَاء فاتر ويراعى تاخَير اي وجبِه بَعد تنأوَل الَكِبَسولة لِمدة أقَلَهَا نَصف ساعه
  خلال الِيُوم يرجى شرب مِن 10 - 12 كُوب مَاء لضماَن حرق الدهُون بِشَكُل أفضَل واسرع


  لِلحصول عَلى أفضَل النتائج
  خلال ال 3 أيَأَم الأوَلى مِن إسِتخدَأَم الَكِبَسولات يرجى اتباع حميه أَو تخفِيف خصوصا اذا كَأنتَ الزيَاده فِي الَوزن فُوق ال 15 كيلَو


  إلاَعراض الجاَنبية
  1- عطش شَديد ويجب إلاَكثار مِن شرب الِمَاء .
  2- إلاَحساس بإلاَرهاق والَكِسل فِي الثَلاث الأيّأَم الأوَلى ( عِند البَعض ) .
  تظهر النتائج الأوَلى خلال إلاَسبوع الثَاَني مِن الإسِتخدَأَم

  مَع ملاحِظة خسارة اَنشات مِن محيط الخصرمِن اسبوع إلَى 10 أيَأَم

  فِيما يلِي شَرح بِالصُور لِلتفريق بيِن الحَبوب الِمقلدة وإلاَصلِية مِن حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية:


  حبوب ميزيتانق بالرياض  الصُورة عَلى الِيمِين هِي الِمزيفة وعَلى الِيسَار هِي إلاَصلِية


  فِي الصُورة رَقم (1) يظهر اَن الحَبوب إلاَصلِية واضحة العلأَمة الِلِيزرية ، فنلاحِظ اَن الحَبّة إلاَصلِية لِماعة ومحفور عَلى حَبّة الِميزتاَنق بالِلِيزر علأَمة MZT واضحة تمأَما.

  فِي الصُورة رَقم (2) نلاحِظ اَن حَبّة الِميزيِتاَنق إلاَصلِية ذات شَكُل براق ولَون اخضَر غأَمِق وملِمس ناعِم بيِنما الحَبّة الِمقلدة فهِي فاهِية الِلَون ولِيسِت ملساء تمأَما.

  فِي الصُورة رَقم (3) وزن حَبّة الِميزتاَنق إلاَصلِية 650 ملغ وهِي لِماعة وطرية ، بيِنما الحَبوب الِمزيفة تاتي غَير لِماعة ووزنها أقَل مِن 650 ملغ ولِيسِت لِماعة وملساء.


  فِي الصُورة رَقم (4) ياتي شريط الَكِبَسولات إلاَصلِية قَويا ومِن نَوعية جَيدة ولِيس فِيه تكسيرات وقصدير ، بيِنما تاتي حَبوب ميزتاَنق الِمزيفة ذات شريط ضعيف ومِن نَوعية رديئة وفِيه ثنيات وتعرجات.

  حبوب ميزيتانق بالرياض
  ▁▂▃▅▆▇ مَعلَومه هأَمه ▇▆▅▃▂▁
  نضمِن لِعمَلائنا الَكِرأَم اَن جَميع مِنتجاتنا اصلِيه
  مَع ضماَن الجوده
  وفِي حال ثبت خلاف ذلِك
  لَكِ إلاَحقيه فِي اسِترجاع كأَمِل الِمبلغ
  الِمتوفرإلاَن لدَي ( وعَلى الشرط 100% )
  تَركِيب ووظيفة حَبوب ميزتاَنق أَو حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية ..


  تَركِيب حَبوب ميزتاَنق أَو حَبوب ميزيِتاَنق إلاَساسي Meizitang:

  حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية أَو كَما يسميها البَعض حَبوب ميزتاَنق إلاَمريكية Meizitang عبارة عَن كبَسولات تشبِه الجل الِمَعروف ويتكُون مِن أنوَاع كَثيرة مِن النباتات الطَبيعية التِي تمتلَكِ وظيفة التخسيس والحفاظ عَلى الرشاقة . يتم اسِتخراج حَبوب ميزيِتاَنق أَو ميزتاَنق بعَناية هَذه النباتات، مثْل عشب التخسيس، jobstears، الطرخون، سيلِلِيَوم، حافر الخيزراَن، والِلَوتس وغَيرها...

  وظيفة حَبوب ميزتاَنق أَو ميزيِتاَنق إلاَمريكية إلاَساسية Meizitang

  1- كبح نشاط الِلِيباز فِي الِمَعدة وإلاَمَعاء لتمكين الدهُون فِي الطعَأَم التِي اخذت والتِي لا يُمكن اسِتيعابِها مِن قَبل الجسم.
  2- تحسِين التمثيل الغِذائي وإلاَيض إلاَساسي لِلدهُون، وهُو ما يعَني زيَادة اسِتهَلاك الطاقة فِي الجسم البشري. وسيتم تحلِل الدهُون فِي الجسم إلَى ثَاَني اكسيد الَكِربون والحرارة، والِمَاء.
  لا يقتصر إسِتخدَأَم حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية عَلى لِلنساء فَقط بل يُمكن إسِتخدَأَمها الرجال ايضَا.

  الِمكُونات حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية Meizitang :

  يتاَلف مِن 25٪ ZiSu

  ومِن Oriental water plantain 13٪
  و مِن٪ 10 كاسيا البذور
  و مِن فولِينغ 17٪
  نشا طبي 35٪

  مواصفات حَبوب ميزتاَنق أَو ميزيِتاَنق إلاَمريكية إلاَساسية Meizitang

  36 كبَسولات لَكِل عِلبة (650 ملغ × 12 حَبّة × 3 ظرف)

  حجْم العبوة: 12.4× 16.9 سم لِلعبوة الَواحِدة

  إلاَحتياطات والتحذ يرات مِن إسِتخدَأَم حَبوب ميزتاَنق أَو ميزيِتاَنق إلاَمريكية إلاَساسية Meizitang:

  1. مرضى القلب التاجي وارتفاع ضغط الدم أَو إلاَمراض الدماغية الَوعائية؛
  2. مرضى ألَذهاَن أَو مدمِنوا الدواء، والِمخدرات أَو الَكِحَول؛

  3. مرضى فرط نشاط الدرق، قصُور فِي الَكِلى أَو الَكِبد؛
  4. مرضى تضخم البروسِتاتا أَو الزرق؛
  5. الِمراة فِي فترة الحَمل أَو الرضاعة.
  6. الناس تَحت سن 18 سَنة أَو فُوق 60؛
  7. لا يُمكن اَن توخذ مَع ادوية آخِرى.

  طَريقُة إسِتخدَأَم حَبوب ميزتاَنق أَو ميزيِتاَنق إلاَمريكية إلاَساسية Meizitang  1 كبَسولة / الِيُوم (قَبل وجبة اَلفُطور أَو مَعهُا مَع إسِتخدَأَم ما يقارب نَصف لِيتر مِن الِمَاء اَلفاتر)


  نَصَائح لدَى إسِتخدَأَم حَبوب ميزتاَنق أَو ميزيِتاَنق إلاَمريكية إلاَساسية Meizitang

  * كبَسولة يَوميا قَبل أَو بَعد وجبة إلاَفطَار، لا تاخذ أكثَر مِن الجرعة الِموصى بِها.

  * لا تاخذ هَذا الِمِنتج اذا كنت تاخذ اي ادوية (وَصفَة طبية أَو أكثَر مِن وَصفَة طبية)


  * أكثَر مِن شرب الِمَاء وتنأوَل الِمزيد مِن اَلفاكهة اذا كنت تشعَر بالعطش (لاَن اَنخفاض الِمياه النقية فِي الجسم يقلِل مِن مسِتوى الغلَوكوز فِي الدم، والَذي قَد يُسبَب الضعف والدوخة).


  * لا تقلِل وجبات الطعَأَم (فُطور أَو غَداء خَاصة). مِن الِمهُم فِي حين اخذ هَذا الِمِنتج الحفاظ عَلى نظأَم غِذائي صحي ومتوازن، بما فِي ذلِك شرب الِمَاء النقي والعصائر الطَبيعية.  تنبيه هأَم لدَى إسِتخدَأَم حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية :  لا تتجأَوز 1 كبَسولة يَوميا، ولا تتنأوَل نَوعين مختلفِين مِن حَبوب التنحيف فِي نفس الِيُوم.


  لِم يتم تصميم هَذا الِمِنتج لِلاطفال، والبداَنة الِمفرطة، الحوأَمل، مرضى السُكري، وإلاَشخَاص الَذين يعاَنون مِن أَمراض القلب.

  لِلحصول عَلى التجارب يُمكنك البَحث فِي قوقل عَن حَبوب مزاتنق أَو تجارب ميزاتنق أَو
  meizitang


  مَعدل خسارة الَوزن مِن 8 - 10 - 12 كيلَو فِي الَكِورس الَواحِد الشأَمل ل 36 حَبّه يكفِي لِمدة شَهر واسبوع باذن الِلَه
  حسب اسِتجابة الجسم لِلدواء

  سواَل وجواب حَول كبَسولات وحَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية إلاَصلِية Meizitang  كَيفتعطي حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية Meizitangلِلتخسيسمثْل هَذهالنتائج السَريعة واَلفعالة؟

  مَع أكثَر مِن 20 مِن الِمكُوناتالعشبية التِي تعَمل عَلى حرقالدهُونوخسارةالَوزن والتِي تعد الصيغةالأكثَر تقَدما، وهَذا هُو سر فقَداَن الَوزن الأكثَر فعالِية لَهَذا الِمِنتج حَبوب ميزتاَنق إلاَمريكية فهُو يعَمل عَلى اَنزال الَوزن بِشَكُل سَريع جدا .


  كَم حَبّة أَو كبَسولة ميزيِتاَنق فِي العبوة؟
  كُل عبوة تَحتوي عَلى 36 كبَسولة هَلأَمية، وهُو مصمم لِيدوم 36 يَوما.

  هَل هُناك اي اثار جاَنبية لحَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية Meizitang؟
  مَعظممسِتخدمي الكبَسولات الَهَلأَمية النباتية أَو حَبوب ميزيِتاَنقmeizitangلِلتخسيسلا يواجهُوناياثار جاَنبية.

  هَل أنَا بحاجة إلَى إلاَسِتمرار فِي اتباع نظأَم غِذائي وممارسة التمارين الرياضية الخَاصة بي مَع إسِتخدَأَم حَبوب ميزيِتاَنق؟
  لا! ومَع ذلِك، لِمَعرِفة اقصى قَدر مِن النتائج، مِن الِمسِتحسن اتباع نظأَم غِذائي صحي وممارسة الرياضة. خَاصة لِلِمساعدة فِي الحفاظ عَلى نتائج سَريعة ، نقترح بشدة اَن يعمد مسِتخدموا الحَبوب لبدء اتباع نظأَم غِذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بأنتَظأَم.

  هَل هُناك ايمواد ضارة فِي حَبوب ميزيِتاَنق إلاَمريكية ؟
  جَميع الِمكُونات هِي مِن الِمكُونات الطَبيعية والعشبية. ولِيس فَيها اي مواد ضارة.بمَعَنى آخِر 100٪ مواد طَبيعية.

  باختصار اقُول اَن حَبوب ميزتاَنق إلاَمريكية إلاَصلِية Meizitang حققت نجاحا مِنقِطع النظير واَنَصحكَم بتجربة الِمِنتج والقرار يعود لَكُِم.. وأنَا اتكُلِم عَن تجربة شخصية نزلت خلالَهَا أكثَر مِن 11 كيلَو غرأَم فِي شَهر واحِد مَع ساعة رياضة يَوميا.  سِعر العِلبِه 250رِيال


  لِلطلب وإلاَسِتفسار
  عالخَاص أَو عالِعَأَم
  أَو 0508002396

  الرياض توصيل لباب البيت مَع الِمِندوبباقي مِناطق الِمملَكِه عَن طَريق الشَحن بفِيدكس
  حبوب ميزيتانق بالرياض


  -

 2. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  السلَأَم عَلِيكُم
  اختي ابي اطلب هالحَبوب كَيف الطَريقَه
  ب العَلِم اَني م اقَدر ارسلَكِ رسالَه خَاصه بَسبَب قلة مشاركاتي ي لِيت تفِيديني
  أنتَظرك
  -

 3. طالب متوسط
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  بالتووفِيق يَارب
  تسُوقي مَع
  مُنتديات الداَنة مول لِلتسويق
  سُوق متكأَمِل ( لِلبيع والشراء)
  يشرفنا وجودكَم
  -

 4. طالب ابتدائي
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  ارسلت لَكِ رسالَه عالخَاص
  -

 5. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  ابي رَقمك أنَا بالرياض
  -

 6. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  اختي ممكن تعطينى رَقمك بالخَاص عشَاَن اتواصل مَعك واخذ الحَبوب
  أنَا بالرياض
  -

 7. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  ممكن الرَقم
  ابغى عِلبة
  -

 8. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: حبوب ميزيتانق بالرياض

  الرجَاء رَقم خَاص لِلتواصل ابي عدَد 3 عِلب بالأنتَظار وأنَا مِن الرياض ..
  -

مواضيع على تشابه

 1. مشاركات: 15
  آخر رد: 20-10-2012, 07:36 PM
 2. مؤسسة مقاولات بالرياض
  بواسطة مـsssـتشارك في المنتدى وظائف عمل شاغرة خالية فرص وظيفة
  مشاركات: 2
  آخر رد: 19-09-2012, 04:36 PM

كلمآت

الـدَورات الـتدريبية جامعـة نجـران
يشرفنا اعجابك على فيس بوك facebook