مشاهدة : 4363
النتائج 1 إلى 3 من 3

تعلم ماهُو الريجستري ؟

الريجسِتري هُو نظأَم قاعدة بيأنَات (DataBase) مخصص لنظأَم الَوَيندوز 32 بت ( 32 Bit) تتخزن ...
 1. الصورة الرمزية مدوحس
  جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  تعلم ماهُو الريجستري ؟

  الريجسِتري هُو نظأَم قاعدة بيأنَات (DataBase) مخصص لنظأَم الَوَيندوز 32 بت ( 32 Bit) تتخزن فِيه كُل البيأنَات الخَاصة بالنظأَم .
  اقسأَم إلاَرتكُل
  كَمبيوتر حاسب تَعريفات قِطع صياَنة اجهزة PC Computer Hardware
  تَحمِيل برأَمِج تَنزيل برنَأَمج Programs Software Download
  يعَني كُل خصائص الَوندوز مثْل : إعدَادات الَهَاردوير والسوُفتوير و اسمَاء الِمسِتخدميِن لَوَيندوز وخصائص كُل جُزء عَلى حدة كَما يوجد بِه كُل إعدَادات لَوحة التحكَم واي ارتباط تضعه لاي مَلف بمَعَنى لَو تحدد الِمَلف مِن نَوع .ra الخَاص بالريل بلِير بإنهُ يشتغل عَلى الِميديا بلِير بدلا مِن الريل بلِير فاَن التَغيير يكُون فِي الريجسِتري .
  وفِيه ايضَا تحفظ خصائص النظأَم ( Policies ) وايضَا اي برنَأَمج تنزلَه تَحت الَوندوز فإنهُ يضَيف لَكِ اضافات عَلى سجل الَوَيندوز .

  سجل الَوَيندوز نزل فِي البداية مَع وَيندوز 95 ..ولَكِِنه سبَب مشاكُل كَبيرة لإنهُ نظأَم جَديد.
  مَع الَوندوز 98 تم تعديل كَبيرفِي الحَمايه الِلِي اضافوها لسجل الَوَيندوز كي يسِتقر النظأَم بِشَكُل أكبَر. ولعل مسِتخدمي هَذا النظأَم يعرُفون إلاَداة الِمسماة (مدقق سجل الَوَيندوز) (Registery Checher) ..
  وسناتي عَلى ذكرها لاحقا .

  أينَ يوجد سجل الَوندوز هَذا؟
  سجل الَوندوز يحفظ عِندك بمَلفِين فَقط وموجوده دائِما بمجلد الَوَيندوز بجهَازك ... هَذين الِمَلفِين هُما(System.dat & User.dat) هَذا بالنسبِه لِلَوندوز 98 ..
  أَما الَوَيندوز اَن تي NT تجدهُم بنفس الِمَلفِين الِمذكُورين اَنما بموضَع آخِر تجدهُم بالِمجلد
  ( C:\Winnt\System32\Config ) .

  كَيف اسِتطيع الَوصول لَهَذين الِمَلفِين ؟
  يوجد بالنظأَم محرر خَاص بالريجسِتري تسِتطيع مِن خلالَه اَن تعدل وتضَيف وتمسح اي بيأنَات تُريدها.
  اسم البرنَأَمج ( Regedit.exe ) وتجده بمجلد الَوَيندوز بجهَازك ... وتسِتطيع سحَب عدة محررات تقَوم بالِمهُمة نفسها وتعطيك مسَاحة تحكَم أفضَل وفِي هَذا الِموقِع عدَدا مِن هَذه البرأَمِج .. اسحَب ما يناسبك .
  http://www.regedit.com/downloads

  اذااردت إلاَطلاع عَلى سجل الَوندوز الخَاص بجهَازك اتبع التَعَلِيمات التالِية :
  ابَدا -> تشغيل -> اكتب فِي الِمُربع (Regedit)
  Start->Run->Regedit
  وسنتطُرق بالتفصيل الَوافِي لِمُميزات وخصائص ومهأَم هَذا السجل فِيما يلِي :

  مِلحوظه :فِي الَوَيندوز NT و 2000 تقَدر تشغلَه مِن الِمَلف Regedit32.exe ..ما اَلفرق ؟
  اَلفرق اَن بإلاَخَير مزايا اضافِيه عَن محرر سجل الَوَيندوز العادي ومِنها تعديل نظأَم السيكيورتي فِي الَوَيندوز واضافة قيم مِن نَوع REG_EXPAND_SZ & REG_MULTI_SZ .

  مِلحوظه : يجب وضَع نُسخة احتياطية لِلسجل قَبل العبث فِيه حتّى تسِتطيع اسِترجاع السجل السَابق لِما غَيرته ولا تضطر لتهِيئة جهَازك لا قَدر الِلَه وسناتي عَلى كَيفِية عَمل ذلِك لاحقا .

  بالقوائم العَلِيا تسِتطيع اَن تضَيف أَو تعدل اسم مفتاح أَو قيمه وكي تختصر اضغط عَلى الزر F12 يظهر لَكِ مُربع تعديل لِلقيمه أَو الِمَلف ...
  واذا اردت مسح اي مفتاح أَو قيمة اضغط الزر Delete والِمَلف مظلِل .

  عِند فَتح هَذا السجل سِتجد سِت مجلدات (فروَع أَو Hive ) بالِيسَار تسمى فروَع أَو ( Hive ) واذا فَتَحت أحَدها يظهر لَكِ مجلدات فرعيه تسمى مفاتيح أَو ( Keys ) ... واذا فَتَحت أحَد هَذه الِمفاتيح يظهر لَكِ ما بداخِلَهَا بالِيسَار مثْل الِمَلفات تسمى قيم وهِي عَلى ثَلاث أنوَاع ( Values -Binary - DWARD ) وكُل واحِد مِنها غَير الثَاَني ولَه إسِتخدَأَم مَعين... وطبعا كُل قيمه أَو مفتاح تسِتطيع تَغيير اسمه وتعديلَه أَو اضافة قيم جَديدَه.
  واَلفروَع الرئيسية السِتة ( Hives ) الِلتِي بالِيسَار كُل واحِد مِنها فِيه قيم ومفاتيح خَاصه تفصيلَهَا كالتالِي :

  HKEY_CLASSES_ROOT

  هَذا مسجل أَو مقيد فِيه كُل أنوَاع الِمَلفات بجهَازك والبرنَأَمج الخَاص لَكِل واحِد ... يعَني كُل مَلف والبرنَأَمج الَذي يشتغل عَن طَريقُه ومكَإنهُ بجهَازك ..كَما يوجد بِه مَعلَومات عَن ( OLE ) وايضَا مَعلَومات عَن إلاَختصارات لِلَوَيندوز عِندك .

  HKEY_CURRENT_USER
  هَذا يحتوي عَلى الِمَعلَومات والبيأنَات عَن الِمسِتخدم الحالِي عَلى لِلَوَيندوز (يعَني مَلفاته وخَلفِيته وإعدَاداته ..) والِمَعلَومات تتغُير بحسب الِمسِتخدم الحالِي لجهَازك .

  HKEY_LOCAL_MACHINE
  هَذا اَلفرع يحتوي مَعلَومات عَن خصائص الَوَيندوز بجهَازك والبرأَمِج وخصائص كُلا مِنها وكُل ما يتعلق بِهُما .. وكُل هَذه الِمَعلَومات يسِتخدمها الَوَيندوز مَع كُل يوزر يدَخلَه ... بمَعَنى إنهُا مشتَركه بيِن كُل الِمسِتخدميِن .

  HKEY_USERS
  اَلفرع هَذا يوجد بِه خصائص كُل الِمسِتخدميِن الِمسجلِين بالَوَيندوز عِندك ...بعَني اذا دَخلت لِلَوَيندوز باسم مسِتخدم مَعين تنتقل مَعلَوماتك وخصائصك مِن هَذا اَلفرع إلَى اَلفرع الثَاَني فُوق ويسري ذلِك مَع كُل مسِتخدم يدَخل .

  HKEY_CURRENT_CONFIG
  هَذا اَلفرع مرتبط باَلفرع الثالِث فُوق .. وياخذ مِنه الإعدَادات الحآلِيه لِلَهَاردوير وتَعريفاتها وكُل ما يتعلق بِها .

  HKEY_DYN_DATA
  هَذا اَلفرع فِيه الدعم لِميزة (شبك-والعب ) أَو ( Plug&Play ) وبيأنَاته تتغُير اذا اضفت جهَاز جَديد أَومسحت آخِر قَديم .
  هَذا اَلفرع جُزء مِن اَلفرع HKEY_LOCAL_MACHINE وهُو يسِتخدم لدعم ميزة Plug&Play فِي الَوَيندوز وهُو يتغُير باضافتك جهَاز جَديد أَو ازالتك لَه .. .

  عَمل نُسخة احتياطية لِلريجسِتري :

  فِي الَوَيندوز 95 فِيه اداه لِلنُسخ إلاَحتياطي مِلحقة بالسي دي الخَاص بالَوَيندوز 95 فِي هَذا الِمجلد :
  \Other\Misc\Cfgback
  واسمها هُو CFGBACK.exe

  هَذه إلاَداه تجعلَكِ تحفظ اي عدَد مِن النُسخ إلاَحتياطيه فِي مَلف مِن نَوع ( RBK ) واذا كَاَن هُناك عدة مسِتخدميِن لِلَوَيندوز تجده يحفظ لَكِ مَلف (User.dat) الخَاص بكُل مسِتخدم مِنهُم ..
  وبَعد نُسخك لَه يُمكنك وضَع الِمَلف فِي قرص مرن ويُمكنك اسِتعادتها وَقت الضَرورة مِن نفس البرنَأَمج بَسهُولة

  وبالنسبة لِلَوَيندوز 98 فِيه طُرق كَثيره لِعمَل نُسخه احتياطيه :
  أوَلاً احَب اَن اقُول إنهُ مَع الِمشاكُل التِي حَصلت فِي سجل الَوَيندوز 95 قررت شرِكة مايكروسوُفت اَن تنزل فاحص ومدقق لِلريجسِتري..
  اَلفاحص هَذا كُل يَوم تشغل جهَازك يشِيك لَكِ عَلى الريجسِتري واذأَوجده سلِيما يعَمل لَكِ مِنه نُسخه احتياطيه يكُون فَيها اربَع مَلفات وهِي :

  System.dat
  User.dat (هَذا وما فَوقُه خَاصين بالريجسِتري)
  Win.ini
  System.ini (وهَذين خَاصين بمجلد الَوَيندوز عِندك )

  وكُل تلَكِ الِمَلفات يتم ضغطها مِن قَبل النظأَم ويضَعها فِي مَلف مِن نَوع Cab ويضَعه لَكِ فِي مجلد تَحت الَوَيندوز هَذا هُو :
  C:\Windows\Sysbckup

  والعاده اَنك تجد فِي الِمجلد الِمذكور خمسَ مَلفات مِن هَذا النَوع لآخِر خمسََه أيَأَم شغلت فَيها جهَازك .
  اسم الِمَلفات هكذَا ..
  rbxxx.cab
  حَيث xxx تكُون رَقم النُسخه إلاَحتياطيه ... يعَني سِتجدها عَنك بالشَكُل التالِي :

  rb001.cab
  rb002.cab
  rb003.cab
  rb004.cab
  rb005.cab...........

  وتجد فِي مجلد الَوَينوز برنَأَمج ( Scanreg.exe ) اذا شغلته يفحص لَكِ الريجسِتري فحصا شأَملا واذا وجد مشكُلَه مَعينه فِيه يخبرك بِها ويعَمل عَلى ارجاع نُسخة سَابقة وسلِيمة مِن الريجسِتري ثَم يعِيد تشغيل الجهَاز.. واذا لِم يجد اي مشَكُلة يسئلَكِ اذا كنت تُريد تعَمل نُسخه احتياطيه جَديدَه ... وهَذا الِمَلف الِيا يعَمل لَوحده كُل مره تشغل الَوَيندوز .. مره قَبل الدخول إلَى الَوَيندوز والِمره الثَاَنيه بَعد ما تدَخل الَواجهه الرسوميه لِلَوَيندوز .
  وفِي حالة اَن الَوَيندوز لِم يعَمل بطَريقُة سلِيمة بَعد تشغيلَه تسِتطيع بكُل سهُولَه التوجه لِلدوس عَن طَريق زر F8 وتختار :
  Command Prompet Only

  وبَعدُها تدَخل إلَى مجلد الَوَيندوز بِهَذه الطَريقَة:
  cd Windows

  وتكتب اسم الِمَلف بِهَذه الطَريقَة :
  Scanreg

  تظهر لَكِ شاشه زرقَاء وتختار مِنها الخيار التالِي :
  Start Scan

  اذا أنتَهى مِن فحصه لِلنظأَم سيخَيرك بيِن ثَلاث اختيارات :
  الأوَل هُو Create Backup... وهَذا يعَمل لَكِ نُسخه احتياطيه لِلريجسِتري الحالِي لنظأَمك .
  الثَاَني هُو Restore Backup...وهُو ما اشرنا آلِيه مسبقا.. اضغط عَلِيه سِتجد النُسخ إلاَحتياطية الِموجودة بجهَازك وتارِيخ كُل واحِد مِنها . اختار النُسخه الخَاصه بالِيُوم الَذي تثق باَن الجهَاز فِي حينه كَاَن سلِيما ثَم اضغط ( Restore ) . ومِن هُنا تسِتطيع ارجاع الجهَاز لحالته السَابقة والسلِيمة وتريح نفسك مِن مشاكُل التهِيئة .

  شيء جَميل .. ولَكِِن .. هَل اسِتطيع عَمل أكثَر مِن خمسَ نُسخ احتياطية .. خمسَين نُسخة مثْلا ؟
  بَسيطه ... ما عَلِيك إلاَ تفَتح الِمَلف هَذا ( Scanreg.ini ) وهُو موجود بمجلد الَوَيندوز عِندك ... ولِما تضغط عَلِيه مرتين يظهر لَكِ ما يلِي :

  ------------------------بدايه
  ;
  ; Scanreg.ini for making system backups.
  ;

  ;Registry backup is skipped altogether if this is set to 0
  Backup=1 (مِن هُنااذا وضَعت القيمة = صفر فإنهُ يلغي عَملِية اَلفحص لِلسجل فِي كُل مره تشغل جهَازك )

  ;Registry automatic optimization is skipped if this is set to 0
  Optimize=1 (مِن هُنااذا وضَعت القيمة = صفر فاَن الَوَيندوز يلغى الِميزه الِمذكوره Optimize )

  ScanregVersion=0.0001 ( هُنا رَقم الإصدَار لِلفاحص عِندك )
  MaxBackupCopies=5 (هُنا ما تُريد.. النُسخ الِمطلَوب عَملَهَا ضعها مثْل ما تُريد.. مثْلا 20 آخِر يَوم .. مَع العَلِم اَن كُل نُسخه حجْمها ما يقارب نَصف ميجا بايت فَقط)

  ;Backup directory where the cabs are stored is
  ; \sysbckup by default. Value below overrides it.
  ; It must be a full path. ex. c:\tmp\backup
  ;
  BackupDirectory= ( هُنا تحدد لَه مكَاَن حفظ النُسخ إلاَحتياطية )

  ; Additional system files to backup into cab as follows:
  ; Filenames are separated by ','
  ; dir code can be:
  ; 10 : windir (ex. c:\windows)
  ; 11 : system dir (ex. c:\windows\system)
  ; 30 : boot dir (ex. c:\)
  ; 31 : boot host dir (ex. c:\)
  ;
  ;Files=[dir code,]file1,file2,file3
  ;Files=[dir code,]file1,file2,file3 (هُنا تحدد لَه مَلفات آخِرى اذااردت اَن يعَمل لَهَا نُسخ احتياطيه ايضَا مثْل Config.sys و Autoexec.bat)

  --------------------نهايه

  مَاذا يعَني إلاَسِتيراد والتصدير الِموجودة بمحرر الريجسِتري Export & Import؟

  توجد ميزة جَيدة فِي الِمحرر وهِي اَنك تسِتطيع عَمل اسِتيراد وتصدير لإعدَادات مَعينة بِه إلَى مَلف نَص عادي مِن نَوع .REG وتسِتطيع اَن تقرا محتوياته بالِمفكِرة فِي الَوَيندوز أَو اي محرر لِلنَصوص .

  اذا اردت تصدير مَلف ما اتبع هَذه الطَريقَة :
  اضغط عَلى Menu ثَم Export Registery File
  ثَم تحدد اي اسم تختاره وتصدره وسيكُون لدَيك مَلف كالتالِي :
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup]
  "SetupType"=dword:00000000
  "CmdLine"="setup -newsetup"
  "SystemPrefix"=hex:c5,0b,00,00,00,40,36,02

  وهُو عينة لِمَلف مصدر مِن السجل .

  أَما لاسِتيراد مَلف بالريجسِتري فِيكُون بالضغط عَلِيه مرتين وسيقَوم بَسواَلَكِ عما اذا اردت تصديره فعلا فتجيبة بالقبول .
  ويُمكنك حذف مجلد مَعين مِن مَلف النَص لدَيك فَقط باضافة شرطة قَبل الِمفتاح (-) كالِمِثال التالِي :

  REGEDIT4
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RegEdit]

  واذاردت الغاء قيمه مَعينه مِن الِمَلف الِمصدر عِندك ضع بَعدُه علأَمة يسأَوي بَعدُها شرطه كهَذا :

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RegEdit]
  "Window Title"=-


  وما هِي أَوأَمره مِن الدوس ؟

  /s لِعدَم عرض مُربع ادخال قيمة جَديدَة عِندما تقَوم باضافة قيمة مِن مَلف ريجسِتر عادي .
  /e تصدير إلَى مَلف ريجسِتر .
  /l:system يحدد موقِع مَلف System.dat الِمسِتخدم .
  /R:User يحدد موقِع مَلف User.dat الِمسِتخدم .  مَع خالص تحياتي ،،شاهد ايضَا
  -

 2. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: تعلم ماهُو الريجستري ؟

  مش كور
  -

 3. جاي معه ملفه
  Thanks
  0
  شكر 0 مرات في 0 مشاركات

  رد: تعلم ماهُو الريجستري ؟

  اخواَني
  هَذه أوَل مشاركه لِي بالِمُنتدى

  تحيه طيبِه عطره عَلى أهَل الِمُنتدى الَكِرأَم
  وفقكَم الِلَه لِما يحَبّه و يرضى

  لِي اسِتفسار بَسيط

  هَل يُمكن التحكَم فِي عجلة الِمأَوس عَن طَريق الريجيسِتري ؟؟
  ارِيد ايقاف عجلة الِمأَوس بكود ما و كود آخِر لتشغيلَه
  فأنَا اعَمل عَلى تصميم برنَأَمج اكسس وارغب فِي تعطيل العجلَه اثناء الِعمَل عَلى البرنَأَمج و اعادة تشغيلَهَا بَعد الخروج مِن البرنَأَمج


  اتمِنى اَن اصل إلَى رد
  تقَبلَوا تحياتي ،،،
  -

مواضيع على تشابه

 1. مشاركات: 3
  آخر رد: 29-11-2013, 06:57 AM
 2. كيف تعلم نفسك تحدث الانجليزية بدون ملل
  بواسطة اماال مااهر في المنتدى كمبيوتر حاسب تعريفات قطع صيانة اجهزة PC Computer Hardware
  مشاركات: 0
  آخر رد: 07-04-2013, 04:43 PM
 3. تعلم الانجليزية بنفسك فى بيتك بدون معلم مجانا
  بواسطة نسريين فهيم في المنتدى كمبيوتر حاسب تعريفات قطع صيانة اجهزة PC Computer Hardware
  مشاركات: 0
  آخر رد: 03-03-2013, 03:51 PM
الدورات التدريبية جامعة نجران
يشرفنا اعجابك على فيس بوك facebook